Logowanie mail() php do pliku

Logowanie mail() php do pliku

Aby logować to co jest wysyłane przez php mailem do pliku trzeba dodać dwa wpisy do php.ini (fpm, cli, cgi, etc…). Ot wpis przydał mi się do wyeliminowania dziurawego phpbb, którego spamerzy używali, co widać było idealnie w logach właśnie.

vim /etc/php5/fpm/php.ini

Dodajemy:

mail.add_x_header = On
mail.log = /var/log/phpmail.log

Przykład wpisu:

[11-Nov-2014 02:39:36 Europe/Warsaw] mail() on [/web/app/includes/functions_messenger.php:1680]: To: =?UTF-8?B?Z3J6ZW5pbw==?= <[email protected]> -- Headers: From: <[email protected]> Reply-To: <[email protected]> Return-Path: <[email protected]> Sender: <[email protected]> MIME-Version: 1.0 Message-ID: <[email protected]> Date: Tue, 11 Nov 2014 02:39:36 +0100 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Priority: 3 X-MS
Mail-Priority: Normal X-Mailer: phpBB3 X-MimeOLE: phpBB3 X-phpBB-Origin: phpbb://adres.forum.pl:80