QNAP Q'Center + Proxmox PVE

QNAP Q'Center + Proxmox PVE

Dziś szybka notatka jak zainstalować Q'Center jako VM w Proxmox. Domyślnie obraz przygotowany jest tylko dla Hyper-V oraz esxi.

Zatem logujemy się do naszego proxmox-a via ssh, pobieramy plik VM dla esxi:

wget https://download.qnap.com/Storage/Utility/QcenterServerVM_1.12.2016_OVF.zip

kolejno musimy wypadkować plik

unzip QcenterServerVM_1.12.2016_OVF.zip

przehodzimy do katalogu z plikami

cd output-vmware-iso/qcenter

musimy sprawdzić jaki mamy wolny ID dla naszej vm, powiedzmy kolejny:

root@pve01:~# qm list
VMID NAME                 STATUS     MEM(MB)    BOOTDISK(GB) PID
100 airprint             running    1024              24.00 2736
101 debiantemplate       stopped    1024              24.00 0
102 docker               running    4096              24.00 2792
103 ha                   running    1024              24.00 2887
104 plex                 running    8196              24.00 23674
105 pihole               running    2048               0.00 280181
106 piholeslave          running    2048               0.00 280360
107 pbs                  running    4096              32.00 281992
108 zabbix               running    2048              24.00 283925
109 proxy                running    2048              24.00 13129
110 win10                running    8196              64.00 1460596
111 gfx                  running    4096              24.00 3693914

Jak widać "qm list" pokazuje ostatni ID na 111 zatem teraz importujemy maszynę

qm importovf 112 qcenter.ovf vm

Jak widać kolejno ID 112 nazwa pliku oraz na końcu nazwa naszego storage gdzie tymamy VM.

Po imporcie to wszystko :) maszyna prawie gotowa do pracy

root@pve01:~# qm list |grep qcenter
112 qcenter              running    1024               0.00 3122925

Ostatnim krokiem jest jeszcze dodanie karty sieciowej ale to już z GUI można zrobić

Alternatywnie polecam zamiane dysków z SCSI na Virtio.