Alias mailowy poza domenę serwera = spf fail @ Ubuntu - Postfix SRS

Alias mailowy poza domenę serwera = spf fail @ Ubuntu - Postfix SRS

A drobna erreta dla systemu Ubuntu w kwestii instalacji. Poprzedni wpis opisywał instalacje na Debianie. Poniżej kroki jakie trzeba wykonać dla systemu Ubuntu.

apt-get install build-essential cmake
wget  https://github.com/roehling/postsrsd/archive/master.zip
unzip master.zip
rm master.zip
cd postsrsd-master/
make &&  make install
cp init/postsrsd.sysv-lsb.in /etc/init.d/postsrsd
service postsrsd start
update-rc.d postsrsd defaults
vim /etc/postfix/main.cf
service postfix reload

Specjalne podziękowania dla Ojca Mateusza :).