Alias mailowy poza domenę serwera = spf fail - Postfix SRS

Alias mailowy poza domenę serwera = spf fail - Postfix SRS

Kolega (thx Yuras) mi podrzucił ciekawe rozwiazanie co się zwie SRS, gdzie w przypadku [email protected] kierowany na moje konto w google był w nagłówku widoczny spf fail.

W Postfixie problem rozwiazuje drobny programik z gitbuba… wiec :)

wget https://github.com/roehling/postsrsd/archive/master.zip
unzip master.zip
cd postsrsd-master
make && make install
/etc/init.d/postsrsd start
update-rc.d postsrsd defaults

Teraz pozostaje nam konfiguracja postfix-a. Do pliku main.cf dodajemy wpisy i restartujemy postfixa:

sender_canonical_maps = tcp:127.0.0.1:10001
sender_canonical_classes = envelope_sender
recipient_canonical_maps = tcp:127.0.0.1:10002
recipient_canonical_classes = envelope_recipient
/etc/init.d/postfix restart

Teraz wszystko ładnie widać w logach.