Zabbix autoregistration action - Automatyczne dodawanie hosta do Zabbix-a

Zabbix autoregistration action - Automatyczne dodawanie hosta do Zabbix-a

Przy większej ilości maszyn słąbo aby je ręcznie dodawać, a w szczególności gdy maszyn przybywa bardzo szybko i robią to osoby trzecie.

Oczywiście podstawą jest instalacja agenta Zabbix-a

Red Hat Enterprise Linux / CentOS

rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/rhel/6/x86_64/zabbix-release-2.4-1.el6.noarch.rpm
yum install zabbix-agent

Debian / Ubuntu

Debian 7:

wget http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_2.4-1+wheezy_all.deb
dpkg -i zabbix-release_2.4-1+wheezy_all.deb
apt-get update

Ubuntu 14.04 LTS:

wget http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_2.4-1+trusty_all.deb
dpkg -i zabbix-release_2.4-1+trusty_all.deb
apt-get update
apt-get install zabbix-agent

Teraz trzeba ustawić agenta w tryb „Active” tak aby on się zgłaszał do naszego Zabbix-a.

Edytujemy plik:

vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

A w nim kilka parametrów:

Server=127.0.0.1
ServerActive=127.0.0.1
#Hostname=Zabbix Server
HostnameItem=system.hostname

Więc jako Server i ServerActive podajemy adres ip lub dns naszego Zabbix-a oraz musimy zakomentować Hostname a odkomentować HostnameItem, dzięki temu mamy uniwersalną konfiguracja dla agenta. Nazwa hosta będzie pobierana z systemu i nie będzie trzeba przy nowej maszynie konfigurować agenta od nowa.

Teraz czas na kilka ustawień w samym Zabbix-e.

zabbix1

Idziemy więc:

  1. Configuration
  2. Actions
  3. Wybieramy z listy „Event source”: Auto registration, przeładuje nam się strona
  4. Wybieramy Create action, natomiast to co widać jako Enable to już jest moja akcja, która opisana jest poniżej

W pierwszej kolejności musimy nasz „Auto registration” jakoś nazwać.

x1

Ustawiamy warunki, u mnie są domyślnie.

x2

oraz ustawiamy operacje jakie mają się wykonać przy zgłoszeniu hosta. W moim przypadku dodaję go grupy Discovered oraz nadaje mu Template OS Linux jako podstawowy.

x3

I to wszystko. :)

Teraz po uruchomieniu każdego nowego agenta będzie on widoczny od razu w Zabbix-ie.