Wordpress functions.php: Czystki

Wordpress functions.php: Czystki

function head_cleanup() {
    remove_action( 'wp_head', 'rsd_link' );
    remove_action( 'wp_head', 'wlwmanifest_link' );
    remove_action( 'wp_head', 'index_rel_link' );
    remove_action( 'wp_head', 'parent_post_rel_link', 10, 0 );
    remove_action( 'wp_head', 'start_post_rel_link', 10, 0 );
    remove_action( 'wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head', 10, 0 );
    remove_action( 'wp_head', 'wp_generator' );
    remove_action( 'wp_head', 'feed_links_extra', 3 );
    remove_action( 'wp_head', 'feed_links', 2 );
}
add_action('init', 'head_cleanup');