WordPress functions.php: czystka w js oraz css


WordPress