systemd, skrypty startowe dla serviio oraz XBMC

systemd, skrypty startowe dla serviio oraz XBMC

pliki konfiguracyjne mamy w katalogu /etc/systemd/system i tak odpowiednio:

XBMC: /etc/systemd/system/xbmc.service

[Unit]
Description = XBMC media center
After = syslog.target

[Service]
User = xbmc
Group = xbmc
Type = simple
ExecStart = /usr/bin/xinit /usr/bin/xbmc-standalone -- :0
Restart = on-failure

[Install]
WantedBy = multi-user.target

serviio: /etc/systemd/system/serviio.service

#  /etc/systemd/system/serviio.service
[Unit]
Description=Serviio 1.0.1 Media Server
After=network.target

[Service]
User=serviio
ExecStart=/opt/serviio/bin/serviio.sh
ExecStop=/opt/serviio/bin/serviio.sh -stop
KillMode=none

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Oczywiście trzeba ścieżki do serviio dostosować pod siebie, natomiast XBMC jest uruchamiane w moim przypadku z automatu po starcie komputera oraz nie uzywam żadnego środowiska graficznego ani managera logowania