Świeży Debian - problem z kluczami i apt-get update

Gdy stawiam nową maszynę często mam problem z kluczami GPG gdy chcę zaktualizować listę pakietów. Nie wiem jak ma się problem do instalacji systemu z iso na maszynie fizycznej, natomiast ja problem mam na systemach w kontenerze OpenVZ.

root@debian:~# apt-get update
Fetched 128kB in 0s (766kB/s)
Reading package lists... Done
W: GPG error: http://security.debian.org squeeze/updates Release:
      The following signatures couldn't be verified because the public key
      is not available: NO_PUBKEY AED4B06F473041FA
W: GPG error: http://ftp.debian.org squeeze Release:
      The following signatures couldn't be verified because
      the public key is not available: NO_PUBKEY AED4B06F473041FA

Rozwiązanie jest proste :). Instalujemy najpierw pakiety dwa debian-archive-keyring oraz debian-keyring.
Dokonujemy update.

root@debian:~# apt-get install debian-archive-keyring debian-keyring
root@debian:~# apt-get update
Get:1 http://ftp.debian.org squeeze Release.gpg [1672B]
Get:2 http://security.debian.org squeeze/updates Release.gpg [836B]
Hit http://ftp.debian.org squeeze Release
Hit http://security.debian.org squeeze/updates Release
Ign http://ftp.debian.org squeeze/main Packages/DiffIndex
Ign http://security.debian.org squeeze/updates/main Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org squeeze/contrib Packages/DiffIndex
Ign http://security.debian.org squeeze/updates/contrib Packages/DiffIndex
Hit http://ftp.debian.org squeeze/main Packages
Hit http://ftp.debian.org squeeze/contrib Packages
Hit http://security.debian.org squeeze/updates/main Packages
Hit http://security.debian.org squeeze/updates/contrib Packages
Fetched 2508B in 0s (22.7kB/s)
Reading package lists... Done