SSL Nazwa.pl, nginx cześć 2

SSL Nazwa.pl, nginx cześć 2

Zakupiłem dla bloga certyfikat SSL, jednak znów psikusa nazwa.pl zrobiła. Tym razem musiałem powiększyć ścieżke certyfikacji.

Certfykat tani więc kupiony. CSR i Key file wygenerowany w kreatorze nazwa.pl, prosto szybko i przyjemnie. Jednak nie do końca miał zastosowanie tutaj mój poprzedni wpis, musiałem wykoanć dodatkowe kroki, więc…

Zapisujemy CRS, Key oraz sam certyfikat do pliku. Dodatkowo w panelu klienta przy naszym certyfikacie mamy guzik do pobrania pełnej ścieżki certyfikacji, więc ścigam oraz rozpakowywujemy zipa.

Tak jak poprzednio musimy z pliku cer zrobić to co nam zrozumie webserwer, czyli.

openssl x509 -inform der -in gsca.cer -out gsca.pem

oraz to samo z drugim plikiem z paczki czyli

openssl x509 -inform der -in ca.cer -out ca.pem

z pliku nazwassl.cer wycinamy sobie certyfikat właściwy oraz łączymy wszystko w całość

cat gsca.pem ca.pem >> moj_certy_z_ca_nazwa_pl.crt

Teraz już można używać certyfikatu, który zadziała poprawnie.