Smokeping + nginx + Debian

Smokeping +  nginx + Debian

Smokeping to całkiem prosty programik do pomiaru pingu, jak sama nazwa wskazuje :)

Instalujemy z paczek:

apt-get install smokeping fcgiwrap

Dodajemy fcgiwrap do nginx-a

cp /usr/share/doc/fcgiwrap/examples/nginx.conf /etc/nginx/fcgiwrap.conf

Do konfiguracji naszego vhosta dodajemy:

include /etc/nginx/fcgiwrap.conf;
location ~ \.cgi$
{
fastcgi_intercept_errors on;
include fastcgi_params;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_pass unix:/var/run/fcgiwrap.socket;
}
location /smokeping/ {
index smokeping.cgi;
gzip off;
}

oraz linkujemy aplikacje do katalogu naszego vhosta

ln -s /usr/share/smokeping/www  /var/www/smokeping
ln -s /usr/lib/cgi-bin/smokeping.cgi /usr/share/smokeping/www/smokeping.cgi

gdzie /var/www oznacza nasz katalog skonfigurowany w konfiguracji vhosta

Teraz już wystarczy aplikację skonfigurować i używać :).