QNAP UPS master/slave

QNAP UPS master/slave

Tak więc … UPS w biurze jeden tylko jest, a urządzeń kilka :).

QNAP może podzielić się informacją o stanie naszego UPS do innych urządzeń – oczywiście po sieci.

Na początek… adresacja testowa:

  • 192.168.0.32 – QNAP UPS Master – TVS-882
  • 192.168.0.219 – QNAP UPS Slave – TS-251
  • 192.168.0.22 – VM Debian Jessie

Sama konfiguracja jest banalna :). Musimy podłączyć UPS do naszego QNAP-a oraz go uruchomić, jak i podać listę IP która ma mieć dostęp do informacji oraz będzie otrzymywać automatyczne powiadomienia z mastera.

Całość ustawiamy: ControlPanel -> Externa Device -> UPS:

I gotowe :)

Z QNAP jako slave to już mega prosto.

W zakładce UPS wybieramy UPS sieciowy oraz wskazujemy IP mastera:

Gotowe :)

Teraz Debian – lub inny Linux (wymagana paczka nut)

Tak więc:

apt-get install nut

Teraz musimy dodać monitor do pliku /etc/nut/upsmon.conf:

vim /etc/nut/upsmon.conf

dodajemy:

MONITOR [email protected] 1 admin haslo_super_tajne_admina slave

Teraz musimy edytować plik /etc/nut/nut.conf

vim /etc/nut/nut.conf

zmieniamy:

MODE=none

na:

MODE=netclient

Teraz wystarczy uruchonić usługę:

/etc/init.d/nut-client start

Oczywiście samą komunikację mozna sprawdzić też:

upsc [email protected]

Co da nam wynik jak u mnie:

upsc [email protected]
Init SSL without certificate database
battery.charge: 100
battery.voltage: 13.50
battery.voltage.high: 13.00
battery.voltage.low: 10.40
battery.voltage.nominal: 12.0
device.type: ups
driver.name: blazer_usb
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /dev/ttyS1
driver.parameter.synchronous: no
driver.version: 2.7.4
driver.version.internal: 0.12
input.current.nominal: 2.0
input.frequency: 49.9
input.frequency.nominal: 50
input.voltage: 240.8
input.voltage.fault: 240.8
input.voltage.nominal: 230
output.voltage: 240.8
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 30
ups.delay.start: 180
ups.load: 27
ups.productid: 5161
ups.status: OL
ups.temperature: 25.0
ups.type: offline / line interactive
ups.vendorid: 0665

Koniec. :)