QNAP - kopia danych do chmury - Aruba Cloud via api S3

QNAP - kopia danych do chmury - Aruba Cloud via api S3

Pierwszy wpis po dłuższym czasie. Tym razem szybka recepta na kopię danych do chmury, w tym wypadku Aruba Cloud, która to udostępnia api zgodne z S3.

Za całą operację odpowiedzialna będzie aplikacji QNAP HybridBackupSync, która to zastępuje BackupStation.

Aplikacja HybirdBackupSync pozawala na backup danych na inne serwery QNAP, do chmury oraz synchronizację ale o tym więcej na stronie poświęconej HybirdBackupSync.

Na początek trzeba utworzyć konto w Aruba oraz zapewnić odpowiednie fundusze na koncie :)

Po zalogowaniu do panelu musimy przejść do sekcji Cloud Object Storage aby dodać nowe konto.

Klikamy teraz w dodaj nowe konto.

Musimy podać login, hasło oraz wybrać region jak i plan taryfowy.

Wracając do edycji otrzymamy adres serwera, który wykorzystamy do konfiguracji kopii na serwerze QNAP.

Teraz już tylko pozostaje konfiguracja po stronie QNAP.

Musimy z poziomu AppCenter zainstalować aplikację HybirdBackupSync.

Wybieramy oczywiście tworzenie zadania kopii oraz kopię do chmury

Na górze podajemy nazwę zadania, w lewej części okna zaznaczamy nasze źródło oraz po prawej musimy dodać nasze miejsce docelowe.

Jako rodzaj wybieramy Amazon S3

Podajemy nazwę destynacji oraz klikamy w ustawienia profilu aby podać jego dane.

Wybieramy z listy S4 Compatible oraz podajemy nasz login, hasło oraz serwer – https.

Podajemy bucket name, nasza nazwa własna.

Dodajemy po prawej nazwę katalogu gdzie będzie kopia się wykonywać.

I gotowe :)

Oczywiście też mamy powiadomienie na maila.

Ważnym elementem jest też to aby poprawnie ustawić powiadomienia czy to email czy to sms lub inne tak aby w razie problemów mieć informację.