Postfix - kolejki

Postfix - kolejki

Polecenia, które się przydają na codzień.

postsuper -d (ID)

pozwala usuwać maila z kolejki o danym ID

postsuper -d ALL

czyści całą kolejke (nie zalecane)

postsuper -h (ID)

zatrzymanie maili w kolejce

postsuper -H (ID)

przeniesienie maila z powrotem do menadżera kolejek

postsuper -r ALL

wrzuca maile na nowo do kolejki, oraz nadaje nowe identyfikatory i dodatkowy header Received

postqueue -f

wypychanie maili

mailq

lista maili w kolejce do obsłużenia