Postfix - kilka adresów IP

Postfix - kilka adresów IP

O .. mamy kilka domen i chcemy aby każda z nich wychodziła unikalnym adresem IP .. w qmail to extr kompilacja – jedna w postfix-ie mamy wszystko w pudełku :)

Na pierwszy ogień idzie plik master.cf. Zmieniamy, dodajemy kolejne SMTP ze wskazaniem na adres IP, coś jak poniżej:

domenaX unix -    -    n    -    -    smtp
   -o syslog_name=postfix-mx.domenaX.pl
   -o smtp_helo_name=mx.domenaX.pl
   -o smtp_bind_address=1.2.3.4

domenaY unix -    -    n    -    -    smtp
   -o syslog_name=postfix-mx.domenaY.pl  
   -o smtp_helo_name=mx.domenaY.pl
   -o smtp_bind_address=5.6.7.8

Teraz kolej na main.cf i transporty. coś jak poniżej – jeżeli mamy inne musimy je usunąć.

...
sender_dependent_default_transport_maps = hash:/etc/postfix/sender_transport
...

oraz zawartość pliku /etc/postfix/sender_transport :

@domenaX.pl domenaX:
@domenaY.pl domenaY:

Na koniec tworzymy plik hash

postmap hash:/etc/postfix/sender_transport

I restarcik postfix-a :)