Postfix + ClamAV jako milter

Postfix + ClamAV jako milter

Nie używam amavis-a i nie chcę :) ale dzięki clamav-milter można zintegrować skaner antywirusowy z serwerem pocztowym :).

apt-get install clamav-milter clamav-unofficial-sigs
apt-get install arj bzip2 cabextract cpio file gzip lha lzop nomarch p7zip pax rar rpm unrar unzip zip zoo

Istotne iż pakiet clamav-unofficial-sigs znajduje się w backports
Edytujemy plik /etc/clamav/clamav-milter.conf

vi /etc/clamav/clamav-milter.conf

Coś jak to poniżej

MilterSocket inet:[email protected]
FixStaleSocket true
User clamav
AllowSupplementaryGroups true
ReadTimeout 120
Foreground false
PidFile /var/run/clamav/clamav-milter.pid
ClamdSocket unix:/var/run/clamav/clamd.ctl
OnClean Accept
OnInfected Quarantine
OnFail Defer
AddHeader Replace
LogSyslog true
LogFacility LOG_MAIL
LogVerbose false
LogInfected Full
LogClean Off
MaxFileSize 25M
TemporaryDirectory /tmp
LogFile /var/log/clamav/clamav-milter.log
LogTime true
LogFileUnlock false
LogFileMaxSize 0M
MilterSocketGroup clamav
MilterSocketMode 660

I dodajemy milter do postfix-a, gdzieś tam pod koniec :P

vi /etc/postfix/main.cf

Wpis:

...
smtpd_milters = inet:localhost:7357
...

Restartujemy postfix-a :) i to wszystko