PHPMyAdmin+PHP5-FPM+Nginx = coredump, gateway error 502

PHPMyAdmin+PHP5-FPM+Nginx = coredump, gateway error 502

Ot przypadek. Nowy VPS konfiguracja nginx podobna, konfiguracja php5 identyczna. Chwila poszukiwań i rozwiazanie, które mi pomogło znalezione.

Musiałem dodać extra ustawienia dla fastcgi do nginx-a.

vim /etc/nginx/nginx.conf

W sekcji http { .. } dodajemy:

...
fastcgi_buffer_size 16k;
fastcgi_buffers 4 16k;
...

Jeszcze restart nginx-a i gotowe :)