OSX - bashrc nie działa, zmiana powłoki systmowej

OSX - bashrc nie działa, zmiana powłoki systmowej

Szybki wpis…

Coś testowałem i wpisy z pliku .bashrc nie były brane pod uwagę, jednak jest na to szybka metoda, musimy dokonać zmian w pliku .bash_profile.

vi ~/.bash_profile

dodajemy:

[[ -s ~/.bashrc ]] && source ~/.bashrc

Dodatkowo w prosty sposób możemy zmienić powłokę:

zsh:

chsh -s /bin/zsh

ksh:

chsh -s /bin/ksh

tcsh:

chsh -s /bin/tcsh

bash (default):

chsh -s /bin/bash

sh:

chsh -s /bin/sh

co kolwiek innego:

chsh -s /jakis/tam/programik

Oczywiście zmian dokonujemy via terminal