OS X - zmiana nazwy komputera, zmiana hostname

OS X - zmiana nazwy komputera, zmiana hostname

Szybko i prosto możemy zmieć nazwę komputer, hostname komputera via terminal.

Więc uruchamiamy terminal i wklepujemy:

sudo scutil --set ComputerName "NowaNazwaNaszegoKomputera"
sudo scutil --set LocalHostName "NowaNazwaNaszegoKomputera"
sudo scutil --set HostName "NowaNazwaNaszegoKomputera"

Odnawiamy dns – flush dns:

dscacheutil -flushcache

I to wszystko :)