OS X + VLC - konwertowanie mp4/flv do mp3

OS X + VLC - konwertowanie mp4/flv do mp3

Mając VLC, można szybko przekonwertować dowolny format na inny.. w tym przypadku mp4 lub flv do mp3.

Dla jednego pliku:

/Applications/VLC.app/Contents/MacOS/VLC -I dummy "/Users/yourname/Music/Input File.mp4" --sout='#transcode{acodec=mp3,vcodec=dummy}:standard{access=file,mux=raw,dst="/Users/yourname/Music/Output File.mp3"}' vlc://quit

Oraz dla wielu plików w katalogu

for file in /Users/$USER/Music/*.mp4; do /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/VLC -I dummy "$file" --sout="#transcode{acodec=mp3,vcodec=dummy}:standard{access=file,mux=raw,dst=\"$(echo "$file" | sed 's/\.[^\.]*$/.mp3/')\"}" vlc://quit; done

Oczywiście wszystko w terminalu