OS X dodanie trasy routingu

OS X dodanie trasy routingu

Ot banalny problem, ktoś w firmie używa VPN oraz ma lokalną taką samą podsieć jak sieć VPN… o ile Windows sobie radzi z tym bez problemu o tyle OS X już miał problem.

Jednak jest na to proste rozwiązanie. Odpalamy terminal i wklepujemy:

sudo route add -host 192.168.43.84 -interface ppp0

Gdzie interfejs ppp0 jest to interfejs utworzony po dokonaniu połączenia VPN oraz adres 192.168.43.84 jest to adres maszyny na którą musimy się dostać :)