Odmulanie WordPress-a

Odmulanie WordPress-a

Denerwowało mnie bardzo, gdy pluginy dodają swój syf do sekcji <head>. Czy to NextGEN lub Contact Form 7.

Nie potrzebowałem dodatkowych requestów do plików pluginów, których na danych podstronach nie wykorzystuje. I tak pozbyłem się na przyklad ładowania plików NextGEN-a na każdej stronie poza stroną o nazwie galeria. Kod poniżej dodajemy do functions.php.

<?php
add_action( 'wp_print_scripts', 'grzenio_deregister_javascript', 100 );
    function grzenio_deregister_javascript() {
        if ( !is_page('galeria') ) {
            wp_deregister_script( 'ngg_script' );
            wp_deregister_script( 'shutter' );
        }
    }
    add_action( 'wp_print_styles', 'grzenio_deregister_styles', 100 );
    function grzenio_deregister_styles() {
        if ( !is_page('kontakt') ) {
            wp_deregister_style( 'contact-form-7' );
        }
        if ( !is_page('galeria') ) {
            wp_deregister_style( 'NextGEN' );
            wp_deregister_style( 'shutter' );
        }
    }
?>