nginx - "zmuszenie" do pobrania pliku

nginx - "zmuszenie" do pobrania pliku

Czasem jest potrzeba aby plik został pobrany – ot pdf czy jakaś grafika, a nie otworzony przez przeglądarkę. Metoda prosta :) zmuszamy do tego nasz ulubiony serwer poprzez dodanie odpowiedniego nagłówka do lokacji.

Przykład poniżej:

server{
  listen 80;
  server_name domena.pl;
  location /pliki {
    root /web/domena.pl/;
    if ($request_filename !~* ^.*?\.(jpg)|(png)|(gif)|(pdf)){
      add_header Content-Disposition: "$request_filename";
    }
  }
}

Oczywiście zapis trzeba dostosować pod siebie.