Nginx + pagespeed @ Debian Jessie - budowanie paczki

Nginx + pagespeed @ Debian Jessie - budowanie paczki

Jako że nie ma paczki w Debianie 8 (Testing, Jessie) nginx-a  pagespeed, trzeba ją zrobić samodzielnie.

W pierwszej kolejności dodajemy do repo mozliwość pobieranie źrodeł.

vim /etc/apt/sources.list

i dodajemy:

deb http://ftp.pl.debian.org/debian testing main contrib non-free
deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian testing main contrib non-free

trzeba teraz zainstalować kilka pakietów oraz pobrać źródła nginx-a

apt-get update
apt-get install dpkg-dev build-essential zlib1g-dev libpcre3 libpcre3-dev unzip curl libcurl4-openssl-dev libossp-uuid-dev
apt-get source nginx
apt-get build-dep nginx

Pobieramy pagespeed oraz dokonujemy drobnej modyfikacji pliku rules

cd /usr/src/nginx-1.6.2/debian/modules
wget https://github.com/pagespeed/ngx_pagespeed/archive/v1.9.32.3-beta.tar.gz
tar zxvf v1.9.32.3-beta.tar.gz
cd /usr/src/nginx-1.6.2/debian/modules/ngx_pagespeed-1.9.32.3-beta
wget https://dl.google.com/dl/page-speed/psol/1.9.32.3.tar.gz
tar -xzvf 1.9.32.3.tar.gz
vim /usr/src/nginx-1.6.2/debian/rules

dodajemy do sekcji extras:

...
--add-module=$(MODULESDIR)/ngx_pagespeed-1.9.32.3-beta
...

calość sekcji wyglada tak:

extras_configure_flags := \
            $(common_configure_flags) \
            --with-http_addition_module \
            --with-http_dav_module \
            --with-http_flv_module \
            --with-http_geoip_module \
            --with-http_gzip_static_module \
            --with-http_image_filter_module \
            --with-http_mp4_module \
            --with-http_perl_module \
            --with-http_random_index_module \
            --with-http_secure_link_module \
            --with-http_spdy_module \
            --with-http_sub_module \
            --with-http_xslt_module \
            --with-mail \
            --with-mail_ssl_module \
            --add-module=$(MODULESDIR)/headers-more-nginx-module \
            --add-module=$(MODULESDIR)/nginx-auth-pam \
            --add-module=$(MODULESDIR)/nginx-cache-purge \
            --add-module=$(MODULESDIR)/nginx-dav-ext-module \
            --add-module=$(MODULESDIR)/nginx-development-kit \
            --add-module=$(MODULESDIR)/nginx-echo \
            --add-module=$(MODULESDIR)/ngx-fancyindex \
            --add-module=$(MODULESDIR)/nginx-http-push \
            --add-module=$(MODULESDIR)/nginx-lua \
            --add-module=$(MODULESDIR)/nginx-upload-progress \
            --add-module=$(MODULESDIR)/nginx-upstream-fair \
            --add-module=$(MODULESDIR)/ngx_http_substitutions_filter_module \
            --add-module=$(MODULESDIR)/ngx_pagespeed-1.9.32.3-beta

Teraz trzeba zbudować paczkę:

cd /usr/src/nginx-1.6.2/ && dpkg-buildpackage -b

Po udanej kompilacji paczka nadaje się do instalacji.

dpkg --install nginx-common_1.6.2-5_all.deb nginx_1.6.2-5_all.deb nginx-extras_1.6.2-5_amd64.deb

I restart nginx-a

/etc/init.d/nginx restart

Sprawdzić możemy poprawność intalacji i wersje nginx-a wraz z modułami:

nginx -V
nginx version: nginx/1.6.2
TLS SNI support enabled
configure arguments: --with-cc-opt='-g -O2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2' --with-ld-opt=-Wl,-z,relro --prefix=/usr/share/nginx --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --lock-path=/var/lock/nginx.lock --pid-path=/run/nginx.pid --http-client-body-temp-path=/var/lib/nginx/body --http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/fastcgi --http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/proxy --http-scgi-temp-path=/var/lib/nginx/scgi --http-uwsgi-temp-path=/var/lib/nginx/uwsgi --with-debug --with-pcre-jit --with-ipv6 --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_realip_module --with-http_auth_request_module --with-http_addition_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_geoip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_image_filter_module --with-http_mp4_module --with-http_perl_module --with-http_random_index_module --with-http_secure_link_module --with-http_spdy_module --with-http_sub_module --with-http_xslt_module --with-mail --with-mail_ssl_module --add-module=/usr/src/nginx-1.6.2/debian/modules/headers-more-nginx-module --add-module=/usr/src/nginx-1.6.2/debian/modules/nginx-auth-pam --add-module=/usr/src/nginx-1.6.2/debian/modules/nginx-cache-purge --add-module=/usr/src/nginx-1.6.2/debian/modules/nginx-dav-ext-module --add-module=/usr/src/nginx-1.6.2/debian/modules/nginx-development-kit --add-module=/usr/src/nginx-1.6.2/debian/modules/nginx-echo --add-module=/usr/src/nginx-1.6.2/debian/modules/ngx-fancyindex --add-module=/usr/src/nginx-1.6.2/debian/modules/nginx-http-push --add-module=/usr/src/nginx-1.6.2/debian/modules/nginx-lua --add-module=/usr/src/nginx-1.6.2/debian/modules/nginx-upload-progress --add-module=/usr/src/nginx-1.6.2/debian/modules/nginx-upstream-fair --add-module=/usr/src/nginx-1.6.2/debian/modules/ngx_http_substitutions_filter_module --add-module=/usr/src/nginx-1.6.2/debian/modules/ngx_pagespeed-1.9.32.3-beta

I to wszystko :)