nginx, naxsi, page speed @ debian

nginx, naxsi, page speed @ debian

Przygotowanie systemu:

apt-get -y install build-essential zlib1g-dev libpcre3 libpcre3-dev libbz2-dev libssl-dev tar unzip

Pobieramy moją paczke: https://www.8px.pl/static/uploads/2013/03/nginx-grzenio.tar.bz2

wget https://www.8px.pl/static/uploads/2013/03/nginx-grzenio.tar.bz2

W przypadku Debiana Squeeze trzeba zainstalować testową wersje OpenSSL.

nano /etc/apt/sources.list

Dodajemy:

deb http://ftp.debian.org/debian/ testing main contrib non-free deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free

nano /etc/apt/apt.conf.d/releases

do pliku dodajemy:

APT::Default-Release "squeeze";

apdejt oraz instalacja:

apt-get update
apt-get -t testing install openssl

skrypt startowy /etc/init.d/nginx:

wget https://www.8px.pl/static/uploads/2013/03/nginx -O /etc/init.d/nginx
chmod +x /etc/init.d/nginx

Paczke należy rozpakować do /usr/src. Wchodzimy do katalogu nginx-1.3.15 i zaczynamy zabawe:

sh ../nginx-configure
make
make install