nginx jako revers proxy

nginx jako revers proxy

A czasem przydaje się użycia revers proxy, a to dla jakiegoś apache czy aol.

Konfiguracja jest banalna :)

server {
 listen 80;
 server_name www.domena.pl;
 access_log  /web/domena.pl/log/frontend-access.log;
 location / {
  proxy_pass    http://127.0.0.1:8080;
  proxy_set_header X-Real-IP    $remote_addr;
  proxy_set_header Host      $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
 }
}

Ot dla przykładu nginx jest revers proxy dla aplikacji postawione na localhoscie na porcie 8080.

Dodatkowo można poprzez location można by dać odwołanie bezpośrednie dla katalogu z jakimiś mediami.

Dla apacza jeden drobiazg.

apt-get install libapache2-mod-rpaf
a2enmod rpaf
vi /etc/apache2/mods-enabled/rpaf.conf

I tutaj taka zawartość:

RPAFenable On
RPAFsethostname On
RPAFproxy_ips 127.0.0.1