nginx - http_sub_module - dodawanie kodu do strony, pagespeed

nginx - http_sub_module - dodawanie kodu do strony, pagespeed

Ot przydana opcja, można łatwo serwerem www – nignx – dodać coś do kodu :)

Nginx musi być skompilowany z opcja –with-http_sub_module.

Poniżej prosty sposób jak dodać kod GA do strony.

sub_filter '</head>' '<script type="text/javascript">var _gaq=[["_setAccount","$tracking_id"],["_trackPageview"]];(function(d,t){var g=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0];g.async=1;g.src="//www.google-analytics.com/ga.js";s.parentNode.insertBefore(g,s)})(document,"script")</script></head>';

Dodatkowo można też dodać GA via page speed :)

pagespeed EnableFilters insert_ga;
pagespeed AnalyticsID ;