NFS - Windows Server + OS X

NFS - Windows Server + OS X

Dziś w firmie musiałem zrobić udziały z Windows dla OS X ale via NFS. W zasadzie to nic trudnego :).

W pierwszej kolejności zabieramy się za Windows…. Tak więc odpalamy PowerShell i..:

Add-WindowsFeature "FS-NFS-Service"

Z PowerShell możemy też zrobić od razu udział:

New-NfsShare -Name "NFS_MOUNT" -Path "c:\test" -AllowRootAccess $true -Permission Readwrite -Authentication all

Przy czym tutaj mamy wszystkie możliwe sposoby autoryzacji – co mi na maczku nie działało jak powinno, prościej wy-klikać z GUI.
Więc dodajemy rolę NFS:

nfsUntitled-1
Lecimy Dalej… Dalej… bez restartu :)

Teraz klikając prawym myszy na właściwości folderu mamy zakładkę NFS Sharing

nfs1

Ustawiamy uprawnienia jak poniżej, czyli tylko zaznaczony mamy Auth_SYS

nfs2

Oraz ustawiamy zapis dla maszyn – oraz zaznaczamy Allow root access

nfs3

Wszystko akceptujemy :) i teraz lecimy na terminal naszego maczka.

sudo mkdir /private/test
sudo mount -t nfs -o soft,intr,rsize=8192,wsize=8192,timeo=900,retrans=3,proto=tcp 1.2.3.4:/test /private/test

Udział nazywa się test oraz IP maszyny z Windows to 1.2.3.4. Uprzednio został utworzony katalog /private/test gdzie został zamontowany udział NFS.

I to wszystko :)

nfsUntitled-2