NFS klient, serwer @ Debian

NFS klient, serwer @ Debian

NFS jak wiadomo to sieciowy system plików, zastosowań cała masa: od serwera storage pod backup czy maszyny wirtualne po udostępnianie udziałów dla takich aplikacji ja ToonBoom Harmony dla systemów OSX czy Linux.

Na początek instalujemy paczuszki :)

na serwerze (w przypadku Debiana i pochodnych):

apt-get install nfs-kernel-server nfs-common

oraz w przypadku klienta gdzie systemem jest Debian i pochodne:

apt-get install nfs-kernel-server nfs-common

Lecimy na serwer i zabieramy się za edycje pliku

vi /etc/exports

przykładowa zawartość
/web    192.168.1.11(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check,no_root_squash)
/raid/backup	192.168.1.0/24(rw,async,no_wdelay,no_root_squash,insecure_locks)

Na wpisie powyżej widać dozwolony udział /web dla maszyny o IP 192.168.1.11 oraz udział /web/backup dla całej podsieci.

W systemach typu Windows, aby zamontować NFS trzeba dograć UNIX sublayer czy jakoś tak :) Dużo prościej mamy w systemach OSX czy Linux. W OSX nic nie instalujemy w Linux tak jak powyżej.

Mamy kilka opcji montowania NFS – ręczne czy automatyczne.

Ręcznie:

mount 192.168.1.1:/web /web
mount 192.168.1.1:/raid/backup /backup

Oczywiście 192.168.1.1 to IP naszego serwera NFS.

Aby automatycznie to zrobić wystarczy dodać wpisy do pliku /etc/fstab

192.168.1.1:/web /web  nfs   rw,sync,hard,intr 0   0
192.168.1.1:/raid/backup /backup  nfs   rw,sync,hard,intr 0   0

oraz przykładowy df -h

root@admin:~# df -h
System plików         rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
/dev/loop2           252G  15G 225G  6% /
none              100K   0 100K  0% /dev
cgroup              12K   0  12K  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs              24G   0  24G  0% /sys/fs/cgroup/cgmanager
tmpfs              4,8G  92K 4,8G  1% /run
tmpfs              5,0M   0 5,0M  0% /run/lock
tmpfs              1,7G   0 1,7G  0% /run/shm
192.168.1.1:/volume1/pub  26T  23T 2,6T 91% /media/pub
192.168.1.1:/volume6/work    26T  23T 2,6T 91% /media/work
192.168.1.5:/volume4/backup   26T  23T 2,6T 91% /media/bkp