Netatalk - udostępniamy pliki z Linux dla OS X + TimeMachine

Netatalk - udostępniamy pliki z Linux dla OS X + TimeMachine

Samba jest dla Windows i fajnie :), ale dobrze by było mieć coś do plików dla OS X, nie żeby ten system nie rozumiał Samby, ale protokół natywny wydaje mi się szybszy, dodatkowo mamy możliwość uruchomienia TimeMachine serwera.

Tak więc idziemy do naszego terminala (system Linux) pobieramy źródło i kompilujemy :)

Instalujemy gcc i inne pierdoły

apt-get build-essential avahi-daemon avahi-utils libavahi-compat-libdnssd1 autoconf libtool automake libssl-dev libgcrypt11-dev libkrb5-dev libpam0g-dev libwrap0-dev libdb-dev libmysqlclient-dev libavahi-client-dev libacl1-dev libldap2-dev libcrack2-dev systemtap-sdt-dev libdbus-1-dev libdbus-glib-1-dev libglib2.0-dev tracker libtracker-sparql-0.16-dev libtracker-miner-0.16-dev

Pobieramy paczkę:

cd /usr/src
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/netatalk/netatalk/3.1.7/netatalk-3.1.7.tar.bz2?r=http%3A%2F%2Fnetatalk.sourceforge.net%2F&ts=1443701390&use_mirror=kent" -O netatalk.tar.bz2
tar jxvf netatalk.tar.bz2

i kompilujemy..

cd /usr/src/netatalk-3.1.7
./configure
make && make install

Po udanej kompilacji czas na konfigurację, więc edytujemy plik afp.conf

vim /usr/local/etc/afp.conf

Zakładamy że chcemy udostępnić katalog domowy /home oraz katalog /timemachnie dla TimeMachine – zawartość pliku poniżej:

[Global]

[Homes]
    basedir regex = /home

[Time Machine Volume]
    path = /timemachine
    time machine = yes
    vol size limit = 512000

Po zalogowaniu się user-em systemowym przez sieć będzie widoczny katalog domowy zalogowanego usera :)

Jeszcze przydał by się skrypt startowy, więc:

cp /usr/src/netatalk-3.1.7/distrib/initscripts/netatalk /etc/init.d
update-rc.d netatalkt defaults
/etc/init.d/netatalk start

Pozostaje nam jeszcze systemd

systemctl daemon-reload

I gotowe :)