Bounding, LACP - Debian/Ubuntu

Bounding, LACP - Debian/Ubuntu

Bounding to łączenie kilku interfejsów fizycznych w jeden. Przydaje się gdy chcemy rozłożyć ruchu sieciowy lub ograniczyć awaryjność.

W pierwszej kolejności instalujemy kilka paczek:

apt-get install ifenslave-2.6 bridge-utils

Ja posiadam cztery fizyczne karty sieciowe w moim serwerze – Dell r610.
Wszystko działa w oparciu o protokół LACP – tutaj musi to switch ogarniać. Możliwe iż będzie potrzebne skonfigurowanie odpowiednich part portów na switchu.

Musimy załadować odpowiednie moduły.

vim /etc/modules

dodajemy

bonding
mii
8021q

Tworzymy interfejs bond0

vim /etc/modprobe.d/bonding.conf

wrzucamy:

alias bond0 bonding
	options bonding mode=4 miimon=100 lacp_rate=1

Teraz czas na konfiguracje sieci:

vim /etc/network/interfaces

Co tam mamy kasujemy i wrzucamy coś ja poniżej:

auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto em1
iface em1 inet manual
bond-master bond0

auto em2
iface em2 inet manual
bond-master bond0

auto em3
iface em3 inet manual
bond-master bond0

auto em4
iface em4 inet manual
bond-master bond0

auto bond0
iface bond0 inet static
address 192.168.88.101
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.88.1
dns-nameservers 192.168.88.1
bond-mode 802.3ad
bond-miimon 100
bond-lacp-rate 1
bond-slaves none
bond-updelay 200
bond-downdelay 200
bond-xmit_hash_policy layer3+4

Dajemy restart maszyny, polecenie ifconfig pokaże nam nowy interfejs:

root@ceph01:~# ifconfig
bond0   Link encap:Ethernet HWaddr d4:ae:52:70:e1:61
     inet addr:192.168.88.101 Bcast:192.168.88.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::d6ae:52ff:fe70:e161/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:112175113 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:216479037 errors:0 dropped:6 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:77967460206 (77.9 GB) TX bytes:252627940834 (252.6 GB)

em1    Link encap:Ethernet HWaddr d4:ae:52:70:e1:61
     UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:41239161 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:101304727 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:38992849042 (38.9 GB) TX bytes:112752941171 (112.7 GB)

em2    Link encap:Ethernet HWaddr d4:ae:52:70:e1:61
     UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:70935952 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:115174310 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:38974611164 (38.9 GB) TX bytes:139874999663 (139.8 GB)

em3    Link encap:Ethernet HWaddr d4:ae:52:70:e1:63
     UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:162179608 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:97731682 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:211977971084 (211.9 GB) TX bytes:94355253011 (94.3 GB)

em4    Link encap:Ethernet HWaddr d4:ae:52:70:e1:63
     UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:87594161 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:42818511 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:105254625922 (105.2 GB) TX bytes:44845426778 (44.8 GB)

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:5397113 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:5397113 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:516427855 (516.4 MB) TX bytes:516427855 (516.4 MB)

No i super teraz brige. Zmieniamy zawartośc /etc/network/interfaces. Tym razem konfiguracja sieci będzie pobierana z serwera DHCP. Musimy dodać nasz interfejs br0 jako brige oraz usunąć konfiguracje IP z interfejsun bond0, coś jak poniżej:

auto bond0
	iface bond0 inet manual
	bond-mode 802.3ad
	bond-miimon 100
	bond-lacp-rate 1
	bond-slaves none
	bond-updelay 200
	bond-downdelay 200
	bond-xmit_hash_policy layer3+4

auto br0
iface br0 inet dhcp
	bridge_ports bond0
	bridge_stp off
	bridge_fd 0

ifconfig nam pokaże:

root@kvm01:~# ifconfig
bond0   Link encap:Ethernet HWaddr 18:03:73:f4:fe:42
     UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:3042412867 errors:3 dropped:3 overruns:0 frame:3
     TX packets:2814433514 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:3546459128495 (3.2 TiB) TX bytes:3153052785000 (2.8 TiB)

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 18:03:73:f4:fe:42
     UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:223937811 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:1710831383 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:66295113189 (61.7 GiB) TX bytes:2348006133041 (2.1 TiB)

eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 18:03:73:f4:fe:42
     UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:687921224 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:351739865 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:857208910460 (798.3 GiB) TX bytes:215341911270 (200.5 GiB)

eth2   Link encap:Ethernet HWaddr 18:03:73:f4:fe:42
     UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:1087675708 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:384146020 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:1339624548989 (1.2 TiB) TX bytes:304000602924 (283.1 GiB)

eth3   Link encap:Ethernet HWaddr 18:03:73:f4:fe:42
     UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:1042878124 errors:3 dropped:3 overruns:0 frame:3
     TX packets:367716246 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:1283330555857 (1.1 TiB) TX bytes:285704137765 (266.0 GiB)

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:6603299 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:6603299 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:399751270 (381.2 MiB) TX bytes:399751270 (381.2 MiB)

br0   Link encap:Ethernet HWaddr 18:03:73:f4:fe:42
     inet addr:192.168.88.239 Bcast:192.168.88.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::1a03:73ff:fef4:fe42/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:939004002 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:900835860 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:3328472008716 (3.0 TiB) TX bytes:2710259841740 (2.4 TiB)

Natomiast polecenie ip pokaże co i jak inaczej :)

root@kvm01:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master bond0 state UP qlen 1000
  link/ether 18:03:73:f4:fe:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master bond0 state UP qlen 1000
  link/ether 18:03:73:f4:fe:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master bond0 state UP qlen 1000
  link/ether 18:03:73:f4:fe:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: eth3: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master bond0 state UP qlen 1000
  link/ether 18:03:73:f4:fe:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
  link/ether 18:03:73:f4:fe:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
7: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN
  link/ether 18:03:73:f4:fe:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.88.239/24 brd 192.168.88.255 scope global br0
  inet6 fe80::1a03:73ff:fef4:fe42/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever

Widać powyżej, iż karty fizyczne są w boundingu.

Wszystko:)