Monitorowanie pojawiania się plików "coredump" z PHP5-FPM -> Nagios / Icinga

Monitorowanie pojawiania się plików "coredump" z PHP5-FPM -> Nagios / Icinga

Kilka dni temu przeskoczylem na PHP w wersji 5.6 i zaczeły się pojawiać pliki core.XXXX (XXXX to cyfry). Pliki też sporo zajmują a dysku na VPS dużo nie posiadam, więc w prosty sposób zrobiłem monitorowanie powstawania plików w Nagios-ie. Zwracam sobie status Warning, a nie Critical aby nie potrzebnie sms-ów z alertami nie dostawać, a jedynie widzieć powiadomienia w pluginie do Firefox-a.

U mnie strony www są w katalogu /web. Poniżej skrypt.

vim /usr/lib/nagios/plugins/check_core
#!/bin/bash
if [[ -n $(find /web -type f -name core.[0-9]* ) ]]
then
  echo "coredump"
  find /web -type f -name core.[0-9]*
  exit 1
else
    echo "no coredump"
    exit 0
fi
chmod +x /usr/lib/nagios/plugins/check_core

Dodatkowo w moim przypadku uzywam sudo gdyż mam w katalogu /web katalogi domowe userów.

visudo
nagios ALL = NOPASSWD: /usr/lib/nagios/plugins/check_core

Teraz dodajemy to do pliku konfiguracyjnego nrpe

vim /etc/nagios/nrpe.cfg
...
command[check_core]=sudo /usr/lib/nagios/plugins/check_core
...

Stronę klienta mamy za sobą, teraz czas na serwer. W sekcji mogo VPS dodałem:

define servicegroup{
servicegroup_name    core
alias          core
}

define service{
use generic-service
hostgroups 8px
servicegroups core
service_description coredump
check_command    check_nrpe!check_core
notifications_enabled 1
initial_state u
max_check_attempts 5
first_notification_delay 10
notification_period level3
}

Restart Nagiosa i koniec :)