LXC, Proxmox błąd montownia NFS - Apparmor

LXC, Proxmox błąd montownia NFS - Apparmor

A więc tak na szybko.

mount 192.168.1.84:/volume1/owncloud  /media/nfs

Daje info o braku dostępu hm..

dmesg na szybko

audit: type=1400 audit(1473682690.511:40): apparmor="DENIED" operation="mount" info="failed type match" error=-13 profile="lxc-container-default-cgns" name="/media/nfs/" pid=25790 comm="mount.nfs" fstype="nfs" srcname="192.168.1.84:/volume1/owncloud"

Witać apparmor blokuje, dodatkowo wydać iż nazwa profilu to „lxc-container-default-cgns” więc na matce lecimy do pliku:

vi /etc/apparmor.d/lxc/lxc-default-cgns

dorzucamy:

mount fstype=nfs,

oraz przeładowanie appaarmora :) Działa.