Linux MSSQL / QNAP i Subiekt = przenoszenie danych

Linux MSSQL / QNAP i Subiekt = przenoszenie danych

Dziś migrowałem dane SubiektGT … czywiście nie obyło się bez problemów :) oczywiście masy testów.

Na początek  trzeba zmienić kilka parametrów w samym SQL serwer.

Tak logujemy się na naszego QNAP-a i wchodzimy dom silnika bazy danych.

docker ps -a
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES df29de2b7090 microsoft/mssql-server-linux:latest "/bin/sh -c /opt/mssq" 2 days ago Up 5 hours 0.0.0.0:1433->1433/tcp platnik

Teraz gdy mamy ID kontenera

docker exec -it df29de2b7090 /opt/mssql-tools/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P supertajnehaslo

Wydajemy polecenia:

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE;
EXEC sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries', 1;
RECONFIGURE;
GO

Potem z poziomu SQL Mangament studio dokonujemy importu pliku bazy, jednak uprzednio musimy zmienić parametry importu:

Zaznaczamy wszystko, i OK,

Po tych importu wracamy do naszej konsoli i wydajemy polecenie

ALTER DATABASE nazwa_bazy SET MULTI_USER

I to w zasadzie wszystko :)

PS. Backup z poziomu aplikacji nie działa, już za pare dni wpis jak wykonywać kopię bazy.

Tak o to w prosty myślę sposób rezygnujemy z serwera Windows i możemy używać QNAP jako serwera z głównego jako bazy danych dla naszej aplikacji biznesowej