A kuku... chowamy wersję serwera web (apache, nginx, php) dla świata :)

A kuku... chowamy wersję serwera web (apache, nginx, php) dla świata :)

Wpis na szybko o ty mjak schować wersję web serwera oraz php dla ciekawskich.

$ curl -I http://www.domena.pl
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache/2.2.22 (Ubuntu)
X-Powered-By: PHP/5.3.10-1ubuntu3.11

Więc widać iż mamy doczynienia z systemem Ubuntu, po wersji PHP 5.3.10 można wnioskować iż jest to pewnie Ubuntu 12.04, widać też ładnie wersje Apache.
Chowamy wersje Apache:

vim /etc/apache2/conf.d/security

W pliku zmienimay odpowednio 2 linijki:

ServerTokens Prod
#ServerTokens OS
ServerSignature Off
#ServerSignature On

Widać powyżej co zakomentować co wpisać lub odkomentować.
Teraz PHP. W pliku php.ini musimy odszukać wpis expose_php i go zmodyfikować jak poniżej.

expose_php = Off

I na koniec nginx. W seckcji server {} dodajemy:

server {
...
server_tokens off;
...
}

Wynik:

$ curl -I http://www.domena.pl
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx

I to wszystko :)