Kontroler, serwer UniFi @ Debian

Kontroler, serwer UniFi @ Debian

Szybka sciąga instalacji serwera kontroli accesspoint unifi. Soft przydaje się do monitoringu naszych accesspoint, do konfiguracji, aktualizacji oprogramowania accesspoint.

Dodajemy repo ubiquiti

echo "deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/distros/deb/squeeze squeeze ubiquiti" >> /etc/apt/sources.list.d/20ubiquiti.list
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv C0A52C50

Update repo i instalacja

apt-get update
apt-get install unifi

Teraz można się zalogować

https://<ip_serwera>:8443