Jeden QNAP wiele VLAN-ów

Jeden QNAP wiele VLAN-ów

Interfes QTS daje nam możliwość przypisania jednego VLAN do interfejsu sieciowego. Grzesiek poprosił mnie o eksperyment tak aby przypisać klika VLAN-ów do jednego interfejsu.

Tutaj z pomocą przychodzi nam polecenie ip i vconfig, a więc zaczynamy..

W pierwszej kolejności dla interfejsu br0 dodajemy potrzebne nam VLAN-y:

vconfig add br0 1
vconfig add br0 700

Wynik:

[admin@syn default_config]# ip link
...
70: br0.1@br0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN
link/ether 24:5e:be:03:41:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
71: br0.700@br0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN
link/ether 24:5e:be:03:41:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
...

Teraz trzeba te interfejsy podnieść:

ifconfig br0.1 192.168.10.6 up
ifconfig br0.700 192.168.20.6 up

Sprawdzamy:

[admin@syn default_config]# ip link
...
70: br0.1@br0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state UP
link/ether 24:5e:be:03:41:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
71: br0.700@br0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state UP
link/ether 24:5e:be:03:41:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
...

oraz ifconfig:

[admin@syn ~]# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 24:5E:BE:03:41:8D
inet addr:192.168.0.219  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
RX packets:1510 errors:0 dropped:29 overruns:0 frame:0
TX packets:1211 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:988086 (964.9 KiB)  TX bytes:291637 (284.8 KiB)

br0.700   Link encap:Ethernet  HWaddr 24:5E:BE:03:41:8D
inet addr:192.168.20.6  Bcast:192.168.20.255  Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:54 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:8041 (7.8 KiB)
...

Oczywiście dobrze aby to się uruchamiało zaraz po starcie systemu, tak więc:

vi /etc/config/qpkg.conf

dodajemy:

[more_vlans]
Name = more_vlans
Version = 0.1
Author = grzenio
Date = 2016-12-19
Shell = /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/more_vlans/more_vlans.sh
Install_Path = /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/more_vlans
Enable = TRUE

Teraz tworzymy odpowiedni katalog i plik:

mkdir /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/more_vlans
vi /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/more_vlans/more_vlans.sh

Tutaj wrzucamy:

vconfig add br0 1
vconfig add br0 700
ifconfig br0.1 192.168.10.6 up
ifconfig br0.700 192.168.20.6 up

Zapisujemy, nadajemy prawa wykonywania się skryptu:

chmod +x /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/more_vlans/more_vlans.sh

Teraz po restarcie vlany bedą aktywne.

Z tego co widzę u siebie, skrypt jest uruchamiany z jakimś chwilowym opóźnieniem.