Instalacja UniFi Controller -> Debian/Ubuntu

Instalacja  UniFi Controller -> Debian/Ubuntu

Dodajemy repo unifi

Tworzymi plik /etc/apt/sources.list.d/100-unifi.list z wpisem poniżej:

deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti

Importujemy klucz GPG

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv C0A52C50

Instalujemy z apt-get

apt-get update
apt-get install unifi

Teraz przechodzimy do przegladarki internetowej i tutaj już kreator prowadzi nas.

https://IP:8443/

Screenshot at Feb 19 12-03-05