HP Elitebook WWAN Gobi 1000 3G Modem @ ubuntu

HP Elitebook WWAN Gobi 1000 3G Modem @ ubuntu

Przed uruchomieniem modemu należy upewnić się czy mogem jest włączony. Zrobimy to w Windows za pomocą programu od modemu, dodatkowo w opcjach programu trzeba ustawić aby nie wyłączał modemu po zamknięciu systemu

  1. Instalujemy pakiet gobi-loader
  2. mkdir /lib/firmware/gobi
  3. Przegrywamy 2 pliki z windows do linux
    c:/QUALCOMM/QDLService/Packages/6/amss.mbn
    c:/QUALCOMM/QDLService/Packages/6/apps.mbn
  4. uruchamiamy modem:
    /lib/udev/gobi_loader /dev/ttyUSB0 /lib/firmware/gobi