HHVM @ Debian + Nginx

HHVM @ Debian + Nginx

A dziś sobie potestuje HHVM, czyli HipHop Virtual Machine. Zobaczymy co z tego wyjdzie :).

Ale teraz czas na instalacje. HHVM jest dostępne na wiele systemów w postaci paczek, które dostępne są pod adresem https://github.com/facebook/hhvm/wiki/Prebuilt%20Packages%20for%20HHVM.

Mnie interesuje paczka dla Debian-a, więc:

wget -O - http://dl.hhvm.com/conf/hhvm.gpg.key | apt-key add -
echo deb http://dl.hhvm.com/debian wheezy main | tee /etc/apt/sources.list.d/hhvm.list
apt-get update
apt-get install hhvm

Mamy już HHVM w systemie czas na zgranie tego z nginx.

    location ~ \.php$ {
      fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
      include /etc/nginx/fastcgi_params;
    }

W moim przypadku HHVM lata na porcie 9000. W zasadzie to wszystko. Trzeba potestować.

Troszkę info o wydajności http://ma.ttias.be/hhvm-versus-php-fpm-5-4-and-5-5-performance-comparison/

I moje testy:

HHVM:

$ ab -c 1 -n 100 https://www.8px.pl/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 655654 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking www.8px.pl (be patient).....done


Server Software:    nginx
Server Hostname:    www.8px.pl
Server Port:      443
SSL/TLS Protocol:    TLSv1/SSLv3,ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384,2048,256

Document Path:     /
Document Length:    61377 bytes

Concurrency Level:   1
Time taken for tests:  4.597 seconds
Complete requests:   100
Failed requests:    0
Write errors:      0
Total transferred:   6172900 bytes
HTML transferred:    6137700 bytes
Requests per second:  21.75 [#/sec] (mean)
Time per request:    45.973 [ms] (mean)
Time per request:    45.973 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     1311.25 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    3  4  0.8   4    8
Processing:  33  42 14.4   39   164
Waiting:    31  40 14.4   38   162
Total:     37  46 14.4   43   168

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%   43
 66%   46
 75%   47
 80%   47
 90%   53
 95%   61
 98%   95
 99%  168
 100%  168 (longest request)

PHP5-FPM

$ ab -c 1 -n 100 https://www.8px.pl/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 655654 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking www.8px.pl (be patient).....done


Server Software:    nginx
Server Hostname:    www.8px.pl
Server Port:      443
SSL/TLS Protocol:    TLSv1/SSLv3,ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384,2048,256

Document Path:     /
Document Length:    61377 bytes

Concurrency Level:   1
Time taken for tests:  4.336 seconds
Complete requests:   100
Failed requests:    0
Write errors:      0
Total transferred:   6170300 bytes
HTML transferred:    6137700 bytes
Requests per second:  23.06 [#/sec] (mean)
Time per request:    43.359 [ms] (mean)
Time per request:    43.359 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     1389.72 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    3  5  1.0   4    7
Processing:  32  39  5.2   37   62
Waiting:    31  37  5.0   36   59
Total:     36  43  5.5   42   68

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%   42
 66%   45
 75%   47
 80%   48
 90%   50
 95%   52
 98%   60
 99%   68
 100%   68 (longest request)

Hm.. PHP5-FPM wydaje się być o ułamki szybszy w moim przypadku.

A oto muzyczka dla lepszej zabawy