Dynamiczny revers proxy dla nazwy subdomeny

Dynamiczny revers proxy dla nazwy subdomeny

Szybki wpis, raczej jako pamiętnik.

Zamiast tworzyć dużą ilość vhostów w nginx, a tak bym musiał zrobić – można skorzystać z regxp.

server {
    listen 80;
    server_name "~^demo(?P\d{2})\.demolab\.domena.pl$";
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
  listen 443 ssl http2;

  server_name "~^demo(?P\d{2})\.demolab\.domena.pl$";

  # ... bla bla bla reszta konfiguracji

  location / {
    proxy_set_header    Host $host;
    proxy_set_header    X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header    X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header    X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_pass https://10.10.6.$ip:443;
    include /etc/nginx/ip.conf;
    deny all;
  }
}

Jak widać na przykładzie każda sudomena demoXX.demolab.domena.pl gdzie XX to liczba ładuje http z adresu IP 10.10.6.XX. XX może być 2 cyfrowy. Oczywiście mamy tu przekierowanie na https, a sama konfiguracja też nie jest kompletna :)