Dodatkowe miejsce na widgety

Warto czasem jest miec swoje miejsca gdzie by się chciało wstawić jakiś widget a nie w sidebarze.

Na przykładzie mojej strony mam 2 takie miejsca. Pierwszym jest slider a drugim menu. Za pokazanie treści odpowiedzialne są 2 osobne widgety.

W pierwszej kolejności musimy zadeklarować nasz widget w pliku functions.php. W moim przypadku jest tak jak poniżej:

 function moje_widgety() {
register_sidebar( array (
'name' => __( 'slider', '' ),
'id' => 'slider',
'description' => __( 'An optional second sidebar area', '' ),
'before_widget' => '',
'after_widget' => "",
'before_title' => '',
'after_title' => '',
) );
register_sidebar( array (
'name' => __( 'glowne-menu', '' ),
'id' => 'glowne-menu',
'description' => __( 'An optional second sidebar area', '' ),
'before_widget' => '<div>',
'after_widget' => "</div>",
'before_title' => '<h2>',
'after_title' => '</h2>',
) );
} add_action( 'init', 'moje_widgety' );

I tak pierwszy widget jest odpowiedzialny za slider drugi za moje menu.

 'name' => __( 'Nasza nazwa wyświetlana w centrum Admina', '' )
'id' => 'nazwa-do-wstawienia-w-php',
'description' => __( 'Opis', '' ),
'before_widget' => 'tutaj dajemy co ma byc na poczatku np. <div>'
'after_widget' => "tutaj dajemy co ma byc na koncu np. </div>"
'before_title' => 'tutaj zaznaczamy jak ma wygladac nasz nagłówek np. <h2>'
'after_title' => 'oraz jego zakończenie np. '</h2>'

Musimy teraz uruchomić nasz widget w miejscu który chcemy. I tak otwieramy dowolny plik dla nas ważny i dodajemy:

 <?php dynamic_sidebar( 'glowne-menu' ); ?>

I to na tyle :)