Dodatkowe logowanie nagłówków - postfix

Dodatkowe logowanie nagłówków - postfix

Z pewnego powodu potrzebowałem dodatkowe info w logach takie jak tytuł mail-a. Można to bardzo łatwo dokonać.

Na początek tworzymy plik z regułami:

touch /etc/postfix/conf/header_checks
vim /etc/postfix/conf/header_checks

Wrzucamy:

/^subject:/      WARN
/^Subject:/      WARN

Oczywiście można też inne rzeczy logować, np:

/^to:/           WARN
/^from:/         WARN
/^To:/           WARN
/^From:/         WARN

Tera musimy dodać odpowiedni wpis do main.cf

...
header_checks = regexp:/etc/postfix/conf/header_checks
...

Restartujemy postfix-a.

Koniec :)