Dodanie opcji "Ikony wpisu" dla stron w WordPressie

Dodanie opcji "Ikony wpisu" dla stron w WordPressie

Gdy robiłem szablon w WordPressie, zabrakło mi możliwości dodanie ikony dla strony statycznej.

Otwieramy plik functions.php i dorzucamy jedną linijke do niego tylko :)

<?php
add_theme_support('post-thumbnails');
?>

Aby pokazać ikonę na stronie, dodajemy w interesującym nas miejscu w pętli „have_post()” wpis:

<?php 
$thumb = get_the_post_thumbnail( $value->ID, 'full', $attr = '' );
echo $thumb;
?>