Debian -> Powiadomienie o aktualizacjach via mail - Apticron

Debian -> Powiadomienie o aktualizacjach via mail - Apticron

Aby być na czasie z systemem warto go aktualizować, a jeszcze lepiej aby mięc info o aktualizacjach na mail-u :), więc.:

apt-get install apticron

Teraz trzeba zmodyfikować plik konfiguracyjny, u mnie wyglada to tak (wybrane pozycje):

vim /etc/apticron/apticron.conf
EMAIL="[email protected]"
LISTCHANGES_PROFILE="apticron"
ALL_FQDNS="1"
NOTIFY_HOLDS="1"
NOTIFY_NEW="1"
CUSTOM_SUBJECT="Sys update - new packages"
CUSTOM_NO_UPDATES_SUBJECT="Sys update - no new packages"

I to wszystko. Aplikacja działa w kronie, wykonuje apt-get update i gdy są nowe pakiety wysyła maila, na wzór:

apticron report [Mon, 17 Nov 2014 08:10:16 +0100]
========================================================================

apticron has detected that some packages need upgrading on:

	moj-host.pl 
	[ 1.2.3.4 ]

The following packages are currently pending an upgrade:

	libgcrypt11 1.5.0-5+deb7u2
	libgcrypt11-dev 1.5.0-5+deb7u2
	libgcrypt11:i386 1.5.0-5+deb7u2

========================================================================

Package Details:

Odczytywanie dzienników zmian...
libgcrypt11 (1.5.0-5+deb7u2) wheezy-security; urgency=high

 * Non-maintainer upload by the Security Team.
 * Add 37_Replace-deliberate-division-by-zero-with-_gcry_divid.patch patch.
  Replace deliberate division by zero with _gcry_divide_by_zero.
 * Add 38_CVE-2014-5270.patch patch.
  CVE-2014-5270: side-channel attack on Elgamal encryption subkeys.
  Cryptanalysis attack as described by Genkin, Pipman and Tromer. See
  

 -- Salvatore Bonaccorso  Fri, 14 Nov 2014 07:44:40 +0100

========================================================================

You can perform the upgrade by issuing the command:

	apt-get dist-upgrade

as root on moj-host.pl 

--
apticron