certbot, letsencrypt - Debian Jessie - backport

certbot, letsencrypt - Debian Jessie - backport

Tak na szybko :), jest paczka dla Jessie w backport

vi /etc/apt/sources.list

dodajemy:

deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main
apt-get update
apt-get install letsencrypt -t jessie-backports

Generujemy certyfikat dla forum.8px.pl:

certbot certonly --webroot -w /web/forum/app -d forum.8px.pl

I gotowe :) Teraz to juz tylko konfiguracja serwera nam została, ale o tym już pisałem.