Brak tekstów na wykresach zabbix-a

Brak tekstów na wykresach zabbix-a

W moim przypadku po zainstalowaniu zabbixa z repo debiana wystąpił problem z brakiem etykiet tekstowych na wykresach.

Rozwiązaniem jest podanie ścieżki do fontów w konfigu zabbixa.

/usr.share/zabbix/include/defines.inc.php

zmieniamy:

define(‚ZBX_FONTPATH’,><——><——><——>realpath(‚fonts‚)); // where to search for font (GD > 2.0.18)

na

define(‚ZBX_FONTPATH’,<><——><——><——>realpath(‚/usr/share/fonts/truetype/dejavu‚)); // where to search for font (GD > 2.0.18)