Automatyczne dodawanie klasy do linku w artykule

Automatyczne dodawanie klasy do linku w artykule

Na tej stronie mam ręcznie dodany skrypt FancyBox, który działa gdy w linku mam dodaną klasę fancy. Jednak chciałem aby mi automatycznie edytor dodawał klasę, gdy dodaję jakąś grafikę, więc Google moim przyjacielem i oto powstał kawałek PHP.

Kawałek kodu dorzucamy do naszego pliku functions.php, który znajduje się w katalogu naszej templatki.

<?php 
function auto_klasa($html, $id, $caption, $title, $align, $url, $size, $alt = '' ){
  $classes = 'nazwa_mojej_klasy';
  if ( preg_match('/<a.*?>/', $html) ) {
    $html = preg_replace('/(<a.*?.*?>)/', '$1 ' . $classes . '$2', $html);
  } else {
    $html = preg_replace('/(<a.*?)>/', '$1 >', $html);
  }
  return $html;
}
add_filter('image_send_to_editor','auto_klasa',10,8);
?>

I Tak w zmiennej $classes wpisuję jak ma się klasa nazywać. Można też dodać po spacjach dodatkowe klasy, np. klasa1 klasa2, etc…