Apt-get : NO_PUBKEY

Apt-get : NO_PUBKEY

problem z repo, którym właśnie dodaliśmy do sources.list z braku klucza, wynik jak poniżej:

......
The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 010908312D230C5F

W: There is no public key available for the following key IDs:
010908312D230C5F

Rozwiązanie:

gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key  010908312D230C5F
gpg -a --export 010908312D230C5F | apt-key add -