Apache2+MySQL+PHP instalacja - Debian

Nawiązując do poprzedniego wpisu, gdy już mamy w systemie aktualna listę dostępnych pakietów, warto by nasz system zaktualizować, więc:

root@linux:~# apt-get upgrade

Robiąc strony internetowe dobrze jest mieć lokalnie serwer www na komputerze. Opiszę tutaj szybka instalacja Apache2 wraz z MySQL oraz PHP5.

Na początek instalujemy dodatkowe pakiety wg. Uznania. W moim przypadku są to mc, screen, vim i kilka innych przydatnych programów

root@linux:~# apt-get install vim-nox screen mc curl htop bind9utils

Akceptujemy informacje instalatora.

4 upgraded, 90 newly installed, 0 to remove and 17 not upgraded.
Need to get 59.6MB of archives.
After this operation, 166MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?

Warto przekonfigurować domyślnego shella.

root@linux:~# dpkg-reconfigure dash
Use dash as the default system shell (/bin/sh)? <-- No

Instalujemy bazę danych.

root@linux:~# apt-get install mysql-client mysql-server openssl

Podczas konfiguracji pakiety MySQL Server, kreator zapyta nas jakie chcemy mieć domyślne hasło do serwera.

Jeżeli serwer bazy danych mamy na innej maszynie można zmienić adres na jakim ma nasłuchiwać. Domyślnie jest to localhost. Wiec musimy dokonać zmiany w pliku /etc/mysql/my.cnf. Szukamy odpowiedniej linii i

ją komentujemy lub zmieniamy localhost na IP naszej maszyny.

root@linux:~# vi /etc/mysql/my.cnf
#bind-address           = 127.0.0.1

Wykonujemy restart i sprawdzamy jak nasłuchuje serwer MySQL.

/etc/init.d/mysql restart
netstat -tap | grep mysql
root@linux:~# netstat -tap | grep mysql
tcp        0      0 *:mysql                 *:*                     LISTEN      10617/mysqld

Jak widać serwer nasłuchuje na wszystkich adresach i kartach sieciowych naszej maszyny.

Czas na serwer webowy.

root@linux:~# apt-get install apache2 apache2.2-common apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils\
libexpat1 ssl-cert libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-gd php5-mysql php5-imap phpmyadmin\
php5-cli php5-cgi libapache2-mod-fcgid apache2-suexec php-pear php-auth php5-mcrypt mcrypt php5-imagick\
php5-curl imagemagick libapache2-mod-suphp libruby libapache2-mod-ruby

Podczas instalacji powinno nam się ukazać okno kreatora PHPMyAdmin-a. Zapyta nas kreator o opcje konfiguracji między innymi serwera WWW.

Web server to reconfigure automatically: <-- apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? <-- No

Po instalacji warto aktywować dodatkowe moduły apache2, takie jak mod_rewrite, ssl (jeżeli będziemy potrzebować).

root@linux:~# a2enmod rewrite ssl actions include
Enabling module rewrite.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2.2-common/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
Enabling module actions.
Enabling module include.
Run '/etc/init.d/apache2 restart' to activate new configuration!

Restartujemy apache2 w celu uzyskania zmian.

root@linux:~# /etc/init.d/apache2 restart

Domyślny katalog z plikami to /var/www.